Dr. ķīm. Māris Lauberts

Izglītība

2018 - Dabaszinātņu doktora grāds ķīmijā , Latvijas Universitāte,  ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Dažāda veida ekstrakcijas metožu optimizācija (ASE, sc CO2, jonu škidruma), Jaunu, inovatīvu  videi draudzīgu ekstraģentu pētījumi, bioloģiski aktīvu vielu efektīvai izdalīšanai

Nozīmīgākie projekti

LZP Fundamentālo un tematisko pētījumu projekts Nr. 564/2012 „Koksnes biomasas frakcionēšana, izmantojot jonu šķidrumus un izdalot vērtīgus polifenolu un celulozes produktus” (2013. - 2016. g.) pētnieks.

H2020 Project US4 GREENCHEM Combined ultrasonic and enzyme treatment of lignocellulosic feedstock as substrate for sugar based biotechnological, (2015. – 2019. g.).pētnieks.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Lauberts, M., Sevastyanova, O., Ponomarenko, J., Dizhbite, T., Dobele, G., Volperts, A., Lauberte, L., Telysheva, G. Fractionation of technical lignin with ionic liquids as a method for improving purity and antioxidant activity. Industrial Crops and Products2017, 95, 512 - 520.
  2. Lauberts, M., Telysheva, G., Venskutonis, P.R.,  Lauberte, L., Dizhbite, T., R.Kazernavičiūte, R., Pukalskas, A. Diarylheptanoid-rich extract of grey and black alder barks: an effective dietary antioxidant in mayonnaise. Chemical Papers, 2017, 71, 1007 – 1012.
  3. Ponomarenko, J., Dizhbite, T.,  Lauberts, M., Volperts, A., Dobele, G., Telysheva, G. Analytical pyrolysis - a tool for revealing of lignin structure-antioxidant activity relationshipJournal of Analytical andApplied Pyrolysis2015113, 360 - 369. 
  4. Ponomorenko, J., Lauberts, M., Dizhbite, T., Lauberte, L., Jurkjane, V., Telysheva, G. Antioxidant activity of various lignins and lignin related phenylpropanoid units with high and low molecular weight. Holzforschung201569, (6), 795 - 805.
  5.  Ponomarenko, J., Dizhbite, T., Lauberts, M., Viksna, A., Dobele, G., Bikovens, O., and Telysheva, G.. Characterization of softwood and hardwood lignoboost kraft lignins with emphasis on their antioxidant activity. BioResources.  2014, 9(2), 2051-2068.