Mg.ķīm Vadims Šakels

Izglītība

2009 - iegūts maģistra grāds ķīmijā (Mg.chem.)

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna polielektrolītu kompleksi.  Lignīna  virsmas aktīvās vielas, to uzvedība dažadās starpfāžu robežās.

Nozīmīgākie projekti

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekts „Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte”. SIA „Meža nozares kompetences centrs”- LIAA līgums Nr. L-KC-11-0004. Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/003. 2011-2015. 

Eureka" E! 2622  projekts „Prevention and control of forest soil erosion  on coastal strip of the Baltic Sea by using lignin-based polymers" (Forest Soil Erosion). 2004-2011.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Shulga G., Skudra S., Shakels S. (2011). Modified lignin as an environmentally friendly surfactant. In: Environment. Technology. Resources:  Proceedings of  the 8th International Scientific and Practical Conference “.June 20-22, Rezekne (Latvia), 2011, 276-281
  2. G. Shulga, S. Vitolina, V. Shakels, L. Belkova, G. Cazacu, C. Vasile, L.Nita. (2012). Lignin separated from the hydrolyzate of hydrothermal treatment of birch wood and its surface properties. Cellulose Chemistry and Technology, 46(5-6)  307-318.
  3. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Jaunslavietis J., Shakels V., Vitolina S., Sedliačik J. (2016). Eco-friendly constituents for making wood-polymer composites. Key Engineering Materials “Selected Processes at the Wood Processing”. 688, 122-130.
  4. G. Shulga, V. Shakels, O. Aniskevicha, J. Zakharova, S. Skudra. (2009). Interfacial properties of polyelectrolyte complexes incorporating kraft lignin. Holzforschung,  63, 711-714.