Mg.sc.ing. Tālrīts Betkers

Izglītība

1970 - Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.),  Mašīnbūvniecības tehnoloģijas, metālgriešanas mašīnu un instrumentu specialitāte - inženieris  - mehāniķis, Rīgas politehniskais institūts (tagad RTU)

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna saistvielas ar termo aktīviem sveķiem. Grunts strukturēšana ar lignīna saistvielām. Koksnes polimēra kompozītmateriālu sagatavošanas tehnoloģija.

Nozīmīgākie projekti

2019 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jauna lignīna polimērkompleksa, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM). Izpildītājs.

2017-2018 - LV KĶI Bioekonomikas grants – Atkritumu biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgu kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM). Izpildītājs​.

2014-2017 - Valsts pētījumu programma -  Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) (2014.10-4/VPP-6/6). Izpildītājs.

2011-2015 - ERAF projekts - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte, Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr.L-KC-11-0004) (KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1.). Izpildītājs.

 

 

Papildus informācija

2003 - Vides auditoru kurss, Institute of Environmental Mangement&Assessment (Dānija), FORCE TEHNOLOGY (Dānija).

2006 - Statistiskās metodes laboratoriju praksē, Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Shulga G., Betkers T.,  Vitolina S.,  Neiberte B., Verovkins A., Anne O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for land protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 2015, 23 (04), 279-287. SCOPUS.
  2. Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A, Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. (2008). New lignin-based polymers for ecological  rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2008, Vol. 486, 291(1333)-305(1347).