Laboratory of Lignin Chemistry

Head of Laboratory

Gaļina Teliševa's picture
Leading Researcher, Project Manager

Staff Members

Jegors Akišins's picture
Research Assistant
Talrits Betkers's picture
Research Assistant
Oskars Bikovens's picture
Researcher, Member of Scientific Council
Tatjana Dižbite's picture
Leading Researcher, Project Manager
Gaļina Dobele's picture
Leading Researcher, Member of Scientific Council
Sarmīte Janceva's picture
Leading Researcher, Member of Scientific Council
Lilija Jašina's picture
Research Assistant
Vilhelmīne Jurkjāne's picture
Research Assistant
Līga Lauberte's picture
Researcher
Māris Lauberts's picture
Researcher, Member of Scientific Council
Sandra Livča's picture
Research Assistant
Matīss Pāls's picture
Research Assistant
Galija Šuļga's picture
Leading Researcher, Project Manager
Researcher, Project Manager

Laboratorijas kontaktinformācija

ligno@edi.lv

Lignoceluložu, lignīna un citu augu fenolu ķīmija, to ķīmiskā, termiskā, enzimātiskā transformācija/ modifikācija jaunu vērtīgu produktu iegūšanas metožu izstrādāšana, to iekļaušanai esošajās/ jaunajās biorafinērijas shēmās lignocelulozes izejvielu pārstrādei.

Projekti

Status Title Projekta numurs Project lead
Aktīvs Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM) LVKĶI-Bioekonomika-2017-AtkritBiomasKM Sanita Vītoliņa
Aktīvs Inovatīvi biomimētiski kompleksi uz lignīna/lignocelulozes un aminoskābju/proteīnu pamata „augsnes-augu” sistēmas produktivitātes un ekoloģiskās stabilitātes paaugstināšanai LVKĶI-Bioekonomika-2017-biomimētiski kompleksi
Pabeigts Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 2012/0001/2DP/ 2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/005
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/013 Uģis Cābulis
Pabeigts Combined Ultrasonic and Enzyme treatment of Lignocellulosic Feedstock as Substrate for Sugar Based Biotechnological Applications H2020-669055
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos 1.1.1.5/18/I/002 Uģis Cābulis
Pabeigts Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā 2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054 Gaļina Teliševa
Pabeigts Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai 2015/0012/ 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/012 Bruno Andersons
Pabeigts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 Uģis Cābulis
Aktīvs Inovatīvs zaļās ekstrakcijas process, izveidojot jaunu biorafinēšanas klāsteru, kas orientēts uz fitoķīmiskajām vielām un biomateriālu ražošanu no nepietiekami izmantotas koksnes biomasas 1.1.1.1/18/A/182 Gaļina Teliševa