Scientific infrastructure

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

LVKĶI zinātniskā infrastruktūra, 2020. gada novembris, video (angliski)

Šķidruma hromatogrāfijas centrs

Pilotiekārtu angāra izveide

Institūtā izstrādās un konstruētas iekārtas biomasas pārstrādei

 

LVKĶI zinātniskā infrastruktūra, 2020. gada novembris, video (angliski)

 

Šķidruma hromatogrāfijas centrs

Mūsdienīgā un jaudīgā aparatūra paver iespējas arī biomasas izcelsmes analītu noteikšanai un atsevišķu savienojumu preparatīvai izdalīšanai un attīrīšanai. Šķidruma hromatogrāfijas centrā tiek veikts zinātniski pētniecisks darbs, nodrošinot augsta līmeņa analītisko pieeju LVKĶI klasiskajiem pētniecības virzieniem, kā arī attīstot mūsdienīgu analītisko metožu izstrādi ... (vairāk)

 

Pilotiekārtu angāra izveide

Tuvākajā laikā plānojam izveidot un attīstīt pilotiekārtu angāru, kas būs pamats mūsu laboratorijās izstrādāto metožu komercializācijas veicināšanai. ... (vairāk).

 

Institūtā izstrādās un konstruētas iekārtas biomasas pārstrādei

Institūtā izstrādās un konstruētas vairākas unikālas iekārtas biomasas pārstrādei dažādos produktos, kā celulozes šķiedras, biomasas granulas, impregnēta koksne, ogles, bio-eļļa, anhidrocukuri, furfurols, betulīns, polioli, augu ekstrakti u.c.

 • Reaktors (2L) celulozes šķiedru iegūšanai;
 • Tvaika sprādziena iekārta (0,5L) biomasas sadalīšanai;
 • Mikroviļņu termoreaktors biomasas granulu modificēšanai un to īpašību uzlabošanai;
 • Koksnes impregnēšanas autoklāvs apstrādes procesu optimizēšanai;
 • Ārējās apsildes rotējošā retorte termiskai biomasas pārstrādei temperatūrā 100-900°C;
 • Šnekveida termoreaktors (0,5kg/h) katalītiskai levoglikozenona ieguvei;
 • Nepārtrauktas darbības termoreaktors (1kg/h) anhidrocukurus saturošas bio-eļļas iegūšanai pārkarsēta tvaika sistēmā;
 • Laboratorijas mēroga reaktoru sistēma (13,7L), kas modulē industriālo furfurola iegūšanas procesu, un tiek izmantota katalītiskai un ne-katalītiskai biomasas priekšapstrādei;
 • Automatizēts sērijveida ekstrakcijas reaktors (30L), kas ļauj iegūt betulīnu un veikt ķīmiskās sintēzes testus pilotmērogā;
 • Automatizēts sērijveida nerūsējošā tērauda ķīmiskais reaktors (50L) poliolu u.c. ķīmiskajai sintēzei;
 • Mikroviļņu ekstrakcijas reaktors (1.5 L) augu biomasas priekšapstrādei lignocelulozes šūnu sieniņu sagraušanai;
 • Zemas temperatūras mikroviļņu impulsa reaktors (1.2 L) efektīvai augu biomasas galveno sastāvdaļu un sekundāro metabolītu ūdens ekstrakcijai.