Combined Ultrasonic and Enzyme treatment of Lignocellulosic Feedstock as Substrate for Sugar Based Biotechnological Applications (US4GREENCHEM)

Project status

Completed

Project execution time

01.07.2015 to 30.06.2019

Projekta tips

Horizon 2020

Project number

H2020-669055

Involved laboratories

Laboratory of Lignin Chemistry

Call, activity

Call for proposal: H2020-BBI-PPP-2014-1 ; Funded under: H2020-EU.3.2.6. - Bio-based Industries Joint Technology Initiative (BBI-JTI) ; Topic: BBI.VC1.R1 - Efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals and biomaterials ; Funding scheme: BBI-RIA - Bio-based Industries Research and Innovation action

Cooperation partners

Co-ordinator: VEREIN ZUR FORDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN EV, Germany (Dr.-Ing. Gerhard Schories)

Partners:

  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO, Italy
  • WEBER ULTRASONICS AG, Germany
  • ENVIRONMENTAL SYSTEMS GMBH, Germany
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finland
  • UAB BIOCENTRAS, Lithuania
  • LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS, Latvija
  • FEYECON DEVELOPMENT & IMPLEMENTATION BV, Netherlands
  • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Spain
  • JOWAT SE, Germany

 

Project goal

US4GREENCHEM projekta mērķis ir izstrādāt biorafinērijas koncepciju pilnīgai lignocelulozes biomasas valorizācijai, kas būtu enerģētiski un izmaksu ziņā efektīva un balstītos vienīgi uz zaļām tehnoloģijām. Koncepcija iekļauj substrāta mehānisko priekšapstrādi ar ultraskaņas palīdzību, lai pārvarētu tā izturību pret dažādiem iedarbības veidiem un samazinātu inhibitoru darbību, maigu CO2 hemicelulozes sadalīšanu un enzimātisko cukuru iegūšanu, un tehnoloģijas, kas procesā ražotus blakusproduktus pārvērstu par produktiem ar pievienotu vērtību.

Projekta mērķis no vides aizsardzības viedokļa ir izstrādāt procesu, kas minimizēs blakusproduktu un atkritumu rašanās. SEG emisijām jābūt samazinātām par 30%, salīdzinājumā ar etanola iegūšanu no cieti saturošiem produktiem, kas tiks sasniegts, izmantojot atjaunojamas izejvielas un zaļās tehnoloģijas, un iekļaujot papildus augstvērtīgo produktu ražošanu no lignīna frakcijas integrētajā biorafinēšanas pieejā. 

US4GREENCHEM mērķis ir izveidot biorafinēriju, kas balstīsies tikai uz zaļām tehnoloģijām, ar maksimālo izmantotās biomasas valorizāciju. Šīs tehnoloģijas tiks integrētas kompaktā procesā, un tiks izvērtēta iespēja vienlaikus veikt dažādas apstrādes darbības. Tas ļautu ievērojami samazināt procesa negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un resursu patēriņu. 

Projekta US4GREENCHEM koncepcija

LVKĶI iesaiste projektā: dalība 7 no 9 projekta darba paketēm, darba paketes Nr. 5 "Produkti ar pievienoto vērtību" vadība.

Projekta izpildes laiks: 2015.07.01. līdz 2019.06.30.

Kopējās izmaksas: EUR 3 803 925, no tām ES ieguldījums EUR 3 457 602,50. Finansējuma apjoms LVKĶI: 327 825 EUR.

Partnera projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv).

Projekta Interneta lapa portālā CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/rcn/197324_en.html

Projekta Interneta lapa portālā Bio-Based Industries: https://www.bbi-europe.eu/projects/us4greenchem