Archive

Augstāk redzemi vēsturiskie iepirkumi un konkursi.

Iepirkumu arhīvs

Notification Date Iepirkuma numurs Title Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Pēdējās izmaiņas Type of procedure Status
15. 01.2019 LV KĶI 2019/1-ERAF Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem Dzērbenes ielā 27 un Dzērbenes ielā 27B, Rīgā kad. nr. 01001150310001, 01001150309011 29.01.2019, Plkst. 11:00 12.03.2019 PIL 9. panta iepirkums Pabeigts
06. 12.2018 LV KĶI 2018/13-AK-ERAF Būvdarbu veikšana Dzērbenes ielā 27 un Dzērbenes ielā 27B, Rīgā kad. nr. 01001150310001, 01001150309011 28.12.2018, Plkst. 11:00 26.02.2019 Atklāts konkurss Pabeigts
29. 10.2018 LV KĶI 2018/12-AK-ERAF Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (III. kārta) 04.12.2018, Plkst. 11:00 01.03.2019 Atklāts konkurss Pabeigts
16. 10.2018 LV KĶI 2018/11-AK Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde ERANET projekta “Bio4Cryo” Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03 izpildei 07.11.2018, Plkst. 11:00 19.12.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
30. 08.2018 LV KĶI 2018/10-AK-ERAF Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 09.10.2018, Plkst. 11:00 29.01.2019 Atklāts konkurss Pārtraukts
20. 08.2018 LV KĶI 2018/9-AK Gāzu analizatora iegāde 14.09.2018, Plkst. 11:00 16.10.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
16. 08.2018 LV KĶI 2018/8-AK-ERAF Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (II. kārta) 25.09.2018, Plkst. 11:00 15.11.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
01. 06.2018 LV KĶI 2018/7-AK-ERAF Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 17.07.2018, Plkst. 11:00 03.08.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
17. 05.2018 LV KĶI 2018/6-AK-ERAF Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 26.06.2018, Plkst. 11:00 08.08.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
25. 04.2018 LV KĶI 2018/5-ERAF Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta intelektuālā īpašuma komercializācijas stratēģijas izstrāde projektam „Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām” 09.05.2018, Plkst. 11:00 28.05.2018 PIL 9. panta iepirkums Pabeigts

Pages