BSc. Matīss Pāls

Education

2017 - iegūts bakalaura grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte

Research Interests and Expertise

Dabasvielu ekstraktu kvalitatīvā un kvantitatīvā raksturošana izmantojot augstefektīvo šķidruma hromatogrāfiju (HPLC)