Mg. Matīss Pāls

Izglītība

2019 - iegūts maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Dabasvielu ekstraktu kvalitatīvā un kvantitatīvā raksturošana izmantojot augstefektīvo šķidruma hromatogrāfiju (HPLC)