Dr. habil. chem. Galina Dobele

Education

1998. - iegūts Habilitēta ķīmijas doktora grāds (Dr.Habil.chem.) par darbu „Lignocelulozes atkritumproduktu pārstrādes termokatalītiskie procesi ar monomēru un aktīvo ogļu iegūšanu”

Scientific interests and competence

Koksnes ķīmija, koksnes un tās komponenšu fizikāli-ķīmiskā raksturošana; ātrā un lēnā pirolīze; analītiskā pirolīze; lignocellulozes termodegradācijas procesa šķidrie un cietie produkti, kā arī to ķīmiskais sastāvs un īpašības; sorbentu iegūšanai teorētiskie un praktiskie aspekti, porainā struktūra.

The most important projects

ERAF projekts Nr.1.1.1.1/16/A/010 “Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde” Latvian State research cooperation  programme No 666/2014 “Synthesis and studies on controlled porosity composite thin layers and systems for energy storage and conversion applications”, part  „Synthesis and research of carbon materials with controlled porosity” 2014-2017.

More information

Dobele G., Dolgolaptev A., Zhurinsh A., Telysheva G., Shkolnikov E., Dementiev V. Verba I., Vervikishko D., Volperts A., Dizbite T.,  Method for obtaining carbon material for producing capacitor electrodes. Patent number: WO2014196888 (A1) 2014-12-11 11.12.2014. G. Dobele, G.Teliševa, T. Dižbite, A.Volperts, D.Vervikiško, J. Škoļņikovs. Oglekļa sorbenta iegūšanas paņēmiens.01J20/20 - 14683 B - P-13-50 20.10.2013.

The most important publications

Dobele, G., Dizhbite, T., Gil, M.V., Volperts, A., and Centeno, T. (2012). Production of nanoporous carbons from wood processing wastes and their use in supercapacitors and CO2capture. Biomass and Bioenergy, 46, 145-154. Dobele, G., Jakab, E., Zoltan, S., Volperts, A., Zhurins, A., and Telysheva, G. (2013). Formation of nanoporous carbon materials in conditions of thermocatalytic synthesis. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 103, 173-180. G.Dobele, A.Volperts, G.Telysheva, A.Zhurinsh, D.Vervikishko, A..Sametov, E.Shkolnikov, J.Ozolinsh. (2015) Wood based activated carbons for supercapacitors with organic electrolyte. Holzforschung,  Vol. 69 Issue: 6, 777-784. G.Dobele, D.Vervikishko, N.Bogdanovich, A.Volpert,  E.Shkolnikov.(2013) Pore structure characterization of woodwaste based nanoporous activated carbons Holzforschung, 67(5), 587-594.