Mg.sc.ing. Jevgenijs Jaunslavietis

Izglītība

2016 - iegūts materiālzinātņu magistra grāds (Mg.sc.ing.)

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna fizikālā ķīmija. Koksnes polimēra kompozītmateriāli (sastāvi, īpašības, tehnoloģija).

Nozīmīgākie projekti

NationalResearch Program: Sustainable Use of Local Resources (land, wood, food and transport)– New Products and Technologies (NatRes), 2010 – 2014;

European Regional Development Fundproject  “Investigations of possibilities of woodworking by-products utilization”, ForestCompetenceCenter, KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1. (2011-2015);

NationalResearch Program: Forest and earth entrails resources: research and sustainable utilization – new products and technologies (ResProd), 2014-2017.

Papildus informācija

2017 - uzsāktas doktarantūras studijas

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Vitolina S., Jaunslavietis J., Livcha S., Betkers T. (2019). ​Aminated wood sanding dust as filler for recycled polypropylene-based composite. Cellulose Chemistry and Technology. 53(9), 945-953.
  2. Jaunslavietis J.,  Shulga, G., Ozolins,J., Neiberte, B., Verovkins,A., Vitolina,S., Shakels, V. (2018). The influence of mechanical and mechanochemical activation of hardwood wood waste on biocomposite properties. Key Engineering Materials 800 KEM,  200-204.
  3. Jaunslavietis, J., Shulga, G., Ozolins,J., Neiberte, B., Verovkins,A., Vitolina,S., Shakels, V. (2017). Surface energetic characteristics of wood-polymer composites, containing a valorised hardwood by-product. Solid State Phenomena 267 SSP, 68-75.
  4. Jaunslavietis, J., Shulga, G., Ozolins,J., Neiberte, B., Verovkins,A., Vitolina,S., Livcha, S. (2017). Effect of the acidic treatment of domestic wood residue on biocomposite wettability and moisture sorption properties.  Vide .Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources 1, 129-133.
  5. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Jaunslavietis J.  , Shakels V., Vitolina S., Sedliačik J. (2016). Eco-friendly constituents for making wood-polymer composites. Key Engineering Materials “Selected Processes at the Wood Processing”. Vol. 688, 122-130.