Mg.ķīm Sandra Livča

Izglītība

2013 - Maģistra grāds ķīmijā (Mg.chem); University of Latvia

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna virsmas aktīvās vielas. Lignīna modificēšanas produkti kā emulsijas stabilizatori un detergenti.

Nozīmīgākie projekti

2020 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jaunās lignīna-hitozāna funkcionālās piedevas nano un mikrodaļiņu ietekme uz reciklētā polipropilēna/polipienskābes kompozītmateriālu ar lignocelulozes pildvielu īpašībām (LignoHitBioKM). Izpildītājs. 2019 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jauna lignīna polimērkompleksa, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM). Izpildītājs.  2017-2018 - LV KĶI Bioekonomikas grants – Atkritumu biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgu kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM). Izpildītājs. 2014-2017 - Valsts pētījumu programma -  Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) (2014.10-4/VPP-6/6). Izpildītājs. 2011-2015 - ERAF projekts - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte, Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr.L-KC-11-0004) (KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1.). Izpildītājs. 2010-2013 - Valsts pētījumu programma - Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes) (Nr. 2010.10-4/VPP-5). 4.3. temats: Koksnes un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši kompozītmateriāli. Jaunu kompozītmateriālu, kas iekļauj modificētus produktus no lapkoku atlikumiem, izstrādāšana un to īpašību optimizēšana. Izpildītājs.    

Papildus informācija

Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Vitolina S., Jaunslavietis J., Livcha S., Betkers T. (2019). ​Aminated wood sanding dust as filler for recycled polypropylene-based composite Cellulose Chemistry and Technology. 53(9), 945-953. Livcha S., Shulga G., Zhilinska E., Neiberte B., Verovkins A.,  Vitolina S., Viksna A. (2017). Lignin from Hydrolyzed Wood By-Product as an Eco-Friendly Emulsion Stabilizer.  10th International Conference on Environmental Engineering, ICEE 2017, Article number enviro.2017.033. Shulga G., Neiberte B., Matvejs J., Uzulis S., Verovkins A., Vitolina S., Jaunslavietis J., Brovkina J., Livcha S. (2017). Tailored functionalization of waste hardwood lignocellulose for making recycled polymer-based composites. In: Papers of the 25th European Biomass Conference: Setting the course for a biobased economy. Ed. L. Ek, H. Ehrnrooth, N. Scarlet, A. Grassi and P.Helm. Published by ETA-Florence Renewable Energies. 12-15 June 2017, Stockholm, Sweden, pp.1329-1334. ISSN 2282-58191.  Jaunslavietis J., Shulga G., Ozolins J., Neiberte B., Verovkins A., Vitolina S., Livcha S. (2017). Effect of the acidic treatment of domestic wood residue on biocomposite wettability and moisture sorption properties. Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources  1, 129-133. Livcha S., Verovkins A., Shulga G., Neiberte B., Vitolina S. (2012). Characteristics and properties of soda lignin obtained from aspen wood by-product. Latvian Journal of Chemistry, 4, 421-427, ISSN 0868-8249.