Mg.ķīm Sandra Livča

Izglītība

2013 - Maģistra grāds ķīmijā (Mg.chem); University of Latvia

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna virsmas aktīvās vielas. Lignīna modificēšanas produkti kā emulsijas stabilizatori un detergenti.

Nozīmīgākie projekti

2019 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jauna lignīna polimērkompleksa, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM). Izpildītājs. 

2019 - LS IWC Bio-economic grant - Waste biomass from wood processing wastewater as a potential for application in environmentally friendly composites (LigPolimerKM). Participant.

2017-2018 - LV KĶI Bioekonomikas grants – Atkritumu biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgu kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM). Izpildītājs.

2017-2018 - LS IWC Bio-economic grant: Waste biomass from wood processing wastewater as a potential for application in environmentally friendly composites (AtkritBiomasKM). Participant.

2014-2017 - Valsts pētījumu programma -  Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) (2014.10-4/VPP-6/6). Izpildītājs.

2011-2015 - ERAF projekts - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte, Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr.L-KC-11-0004) (KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1.). Izpildītājs.

2010-2013 - Valsts pētījumu programma - Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes) (Nr. 2010.10-4/VPP-5). 4.3. temats: Koksnes un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši kompozītmateriāli. Jaunu kompozītmateriālu, kas iekļauj modificētus produktus no lapkoku atlikumiem, izstrādāšana un to īpašību optimizēšana. Izpildītājs.

 

 

Papildus informācija

  1. Livcha S., Shulga G., Zhilinska E., Neiberte B., Verovkins A.,  Vitolina S., Viksna A. (2017) Lignin from Hydrolyzed Wood By-Product as an Eco-Friendly Emulsion Stabilizer. In: Proceedings of the 10th International Conference “Environmental Engineering”, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius, Lithuania, Published by VGTR Press, 1-7.
  2. Jaunslavietis, J., Shulga, G., Ozolins,J., Neiberte, B., Verovkins,A., Vitolina,S., Livcha, S. (2017) Effect of functionalization ofdomestic wood residue on biocomposite wettability and moisture sorption properties. Proceedings of  the 11th International Scientific Practical Conference “Environment. Technology, Resources”, Rezekne High Education Institute, Rezekne, Latvia, 2017, Vol 1, 129-133.
  3. Livcha S., Verovkins A., Shulga G., Neiberte B., Vitolina S. (2012) Characteristics and properties of soda lignin obtained from aspen wood by-product. Latvian Journal of Chemistry, 4, 421-427, ISSN 0868-8249.