Mg.ķīm Brigita Neiberte

Izglītība

1972 - iegūta pārstrādes ķīmiskās tehnoloģijas specialitāte, inženiera–ķīmiķa tehnologa kvalifikācija (Mg. ķīm)

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un tās sastāvdaļu ķīmiskā analīze. Lignīna funkcionālā raksturojuma un modifikācijas metodiku izstrāde. Koksnes – polimēru kompozīti. Lignocelulozes materiālu – koksnes un koku mizas funkcionalizācija. Citas biomasas ķīmiskā analīze.

Nozīmīgākie projekti

2020 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jaunās lignīna - Hitozāna funkcionālās piedevas nano un mikrodaļiņu ietekme uz reciklētā polipropilēna/polipienskābes kompozītmateriālu ar lignocelulozes pildvielu īpašībām (LignoHitBioKM) - Izpildītājs 2014 - 2017 - Valsts Pētījumu Programma - Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas ( N.6 ResProd. Sad N3) - Izpildītājs 2011 - 2015 - Meža nozares kompetences centra projekts - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte. P.2 (Nr.15-11), KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1. - Izpildītājs 2010 -2013 - Valsts pētījumu programmas - Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto vērtību no koksnes ar biorafinērijas tehnoloģijām, materiāli ar uzlabotām ilgtizturības īpašībām - 5. proj. - Izpildītājs 2005 - 2009 - Valsts pētījumu programmas - Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas - 4. proj. - Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei - Vadītāja v.i.

Papildus informācija

Kopš 1993. gada sadarbības prakse ar Rīgas Tehnisko Universitāti mācību metodiskā materiāla izstrādē un praktisko darbu vadīšanā priekšmetā „Koksnes ķīmija” bakalaura, inženierprojektu un maģistratūras studentiem. Kopš 2012. g. lekciju kursa pasniegšana un praktisko darbu vadīšana priekšmetā „Koksnes ķīmijas pamati” RTU MĶF maģistratūras kursa studentiem.

Nozīmīgākās publikācijas

Jaunslavietis J., Ozolins J., Kalnins M., Shulga G., Neiberte B. Verovkins A. (2020). Recycled paper additive for wood-polymer composite: Preparation and characterization. Key Engineering Materials, 850 KEM, 81-86. Brovkina J., Shulga G., Ozolins J., Neiberte B., Verovkins, A., Lakevics V. (2020). The advanced application of the wood-originated wastewater sludge. Agronomy Research, 18 (Special Issue 1), 729-741. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Jaunslavietis J., Shakels V., Vitolina S., Sedliačik J. (2016). Eco-friendly constituents for making wood-polymer composites. Key Engineering Materials „Selected Processes at the Wood Processing”, vol. 688, 122-130. Shulga G., Betkers, T., Vitolina S., Neiberte B., Verovkins A., Anne O., Ambrazaitienė D., Žukauskaitė A. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 23(4), 279-287. Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A., Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. New lignin-based polymers for ecological rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals; 2008, vol. 483, 1333-1347. Zaķis G., Neiberte B., Verovkins A., Smogole V. (2006). Amino derivatives of lignin. 4. Amination of lignin in composition of lignocellulose complex - obtaining of bile acid sorbent. Latvijas ķīmijas žurnāls, 3, 287-291.