PhD Līga Lauberte

Izglītība

2012 - Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitātes ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Augu biomasas paraugu kompleksa raksturošana, izmantojot klasisko un moderno analīžu metožu kopumu kā spektrofotometriskās, hromatogrāfiskās, masspektometriskās un kodolmagnētiskās rezonanses metodikas. Sarežģītu dabasvielu maisījumu sadalīšana komponentēs ar cietfāzes ekstrakcijas un preparatīvās hromatogrāfijas tehnikām.

Nozīmīgākie projekti

Līgums Nr. 11 – 11. „PINOBIO” projekts „Pinosylvins as novel Bioactive Agents for Food Applications” (kas apstiprināts ar projekta ERANET, projekta „WoodWisdom”- Net-2 Research Programme (2011 - 2014).

H2020 Projekts US4 GREENCHEM Combined ultrasonic and enzyme treatment of lignocellulosic feedstock as substrate for sugar based biotechnological applications, (2015 – 2019).

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Lauberts, M., Telysheva, G., Venskutonis, P.R.,  Lauberte, L., Dizhbite, T., R.Kazernavičiūte, R., Pukalskas, A. Diarylheptanoid-rich extract of grey and black alder barks: an effective dietary antioxidant in mayonnaiseChemical Papers201771, 1007 – 1012.
  2. Lauberts, M., Sevastyanova, O., Ponomarenko, J., Dizhbite, T., Dobele, G., Volperts, A., Lauberte, L., Telysheva, G. Fractionation of technical lignin with ionic liquids as a method for improving purity and antioxidant activityIndustrial Crops and Products201795, 512 - 520.
  3. Ponomorenko, J., Lauberts, M., Dizhbite, T., Lauberte, L., Jurkjane, V., Telysheva, G. Antioxidant activity of various lignins and lignin related phenylpropanoid units with high and low molecular weight. Holzforschung201569, (6), 795 - 805.
  4. Bikovens O., Roze L., Pranovich A., Reunanen M., and Telysheva G. (2013). Characterization of chemical composition of lipophilic extractives from grey alder (Alnus incana). BioResources. 8(1), 350-357.