Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorija