Laboratory of Wood Biodegradation and Protection

Head of Laboratory

Leading Researcher, Member of Scientific Council, Project Manager

Staff Members

Ingeborga Andersone's picture
Leading Researcher
Dace Cīrule's picture
Leading Researcher
Ilze Irbe's picture
Leading Researcher

Projekti

Status Title Projekta numurs Project lead
Pabeigts Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām 2010/0324 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057 Bruno Andersons
Pabeigts Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 2012/0001/2DP/ 2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/005
Pabeigts Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040 Bruno Andersons
Pabeigts Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi 1.1.1.1/16/A/133 Bruno Andersons
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/013 Uģis Cābulis
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos 1.1.1.5/18/I/002 Uģis Cābulis
Aktīvs Study of gluing and impregnation processes for the development of new bent glued wood products’ production 1.1.1.1/18/A/023
Pabeigts Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai 2015/0012/ 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/012 Bruno Andersons
Pabeigts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 Uģis Cābulis
Aktīvs Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport (CollectionCare) H2020-814624