Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām

Project status

Completed

Project execution time

01.01.2014

Project type

ERAF-2.1.1.1.

Project number

2010/0324 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057

Project manager

Bruno Andersons

Call, activity

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Project goal

Projekta vispārīgais mērķis – izstrādāt inovatīvus, konkurētspējīgus lapkoku koksnes produktus ar uzlabotām un prognozējamām ilgizturības īpašībām, kuri nostiprinātu viedokli par koksni kā dabisku, vērtīgu, progresīvu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu būvmateriālu un sekmētu plašāku tās izmantošanu dzīves vidē.

Projekta specifiskais mērķis – hidrotermiski modificējot apses un bērza koksni un izvēloties piemērotas saistvielas un pārklājumus, iegūt ražotājiem pievilcīgus konkurētspējīgus produktus ar augstāku pievienoto vērtību, būtiski uzlabotām ilgizturības īpašībām un plašākām pielietošanas iespējām. Sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju Latvijai prioritārajā zinātnes virzienā par atjaunojamo (meža) resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta ilgums - 17.12.2010. - 16.12.2013. (36 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=125