WOODforHEALTH – veicināt un paplašināt drošu koksnes produktu izmantošanu veselības aprūpes ēkās, izstrādājot antimikrobiālas virsmas, higiēnas koncepcijas un vadlīnijas

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.01.2022 līdz 31.12.2024

Projekta tips

ERA-NET

Projekta numurs

ERA-NET Cofund ForestValue/145

Projekta vadītājs

Bruno Andersons

Uzsaukums, aktivitāte

ERA-NET Cofund ForestValue

Projekta mērķis

WOODforHEALTH projekts veicinās drošu un plašāku koksnes produktu izmantošanu, izstrādājot antimikrobiālas virsmas, higiēnas koncepcijas, un sniedzot pirmās plašās vadlīnijas koksnes izmantošanai veselības aprūpes ēkās. Tas palīdzēs rast risinājumu gan būvniecības nozares, gan investoru, gan veselības aprūpes ēku īpašnieku vajadzību apmierināšanai. Projekta zinātniskā grupa izpētīs ierobežojumus un iespējas koksnes produktu izmantošanai veselības aprūpes ēkās, koncentrējoties uz virsmas aspektiem, un izmantos šo informāciju, lai izstrādātu vadlīnijas. WOODforHEALTH mērķis ir izpildīt šīs vadlīniju prasības koksnes produktiem, holistiski raksturojot to tehnisko, vides un ekonomisko veiktspēju nepārklātām un pārklātām šo produktu virsmām.

Aktivitātes:

Projekta finansējums: WOODforHEALTH ir Somijas Vides ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes, Norvēģijas Pētniecības padomes un Vinnova Zviedrijas Inovāciju aģentūras atbalstīts projekts ERA-NET Cofund ForestValue ietvaros. ForestValue ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 773324. Projekta kopējais budžets: 1 300 000 EUR , LVKĶI budžets 210 000 EUR.

       

Projekta koordinātora kontaktdati: Dr. Vesa Virtanen (vesa.virtanen@oulu.fi).

Projekta interneta lapa            LinkedIn            Facebook

Preses relīze 2022