Dr.sc.ing. Dace Cīrule

Izglītība

2016. – Inženierzinātņu doktora grāds materiālzinātnēs (Dr.sc.ing.), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža Fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes struktūra, fizikālās un ķīmiskās īpašības, koksnes novecošanās un aizsardzība, koksnes modificēšana, koksnes sugu identificēšana.

Nozīmīgākie projekti

2017.-2020. – ERAF projekts – “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” (Nr. 1.1.1.1./16/A/133), pētniece. 2016.-2018. – MNKC projekts – “Bērza saplākšņa modificēšana” (Nr. 1.2.1.1/16/A/009), pētniece. 2018. – MNKC projekts – “Lineļļas krāsas padziļināta izpēte” (Nr. 1.2.1.1./16/A/009), pētniece. 2014.-2017. – VPP projekts – “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)” (Nr. 2014.10-4/VPP-6/6), pētniece. 2012.-2015. – MNKC projekts – “Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām” (Nr. 4-06/32-P4), pētniece.

Papildus informācija

No 2017. – LLU Mežzinātnes un materiālzinātnes promocijas padomes locekle.

Nozīmīgākās publikācijas

Cirule, D., Kuka, E., Verovkins, A., Andersone, I. Restriction Of liquid water spreading in overlaid plywood top veneer. Research for Rural Development, 2018, 1, 86-91 (doi: 10.22616/rrd.24.2018.013). Cirule, D., Meija-Feldmane, A., Kuka, E., Andersons, B., Kurnosova, N., Antons, A., Tuherm, H. Spectral Sensitivity of Thermally Modified and Unmodified Wood. BioResources, 2016, 11(1), 324-335 (doi: 10.15376/biores.11.1.324-335). Kuka, E., Cirule, D., Kajaks, J., Andersone, I., Andersons, B. Wood particle size influence on water resistance and mechanical properties of thermally modified wood-polypropylene composites. International Wood Products Journal, 2018, 9(2), 90-95 (doi: 10.1080/20426445.2018.1493069). Antons, A., Cirule, D., Verovkins, A., Kuka, E. Effect of thermal treatment on physical and mechanical properties of birch and pine wood. Research for Rural Development, 2018, 1, 78-85 (doi: 10.22616/rrd.24.2018.012). Kuka, E., Cirule, D., Kajaks, J., Janberga, A., Andersone, I., Andersons, B. Fungal Degradation of Wood Plastic Composites Made with Thermally Modified Wood Residues. Key Engineering Materials, 2017, 721, 8-12 (doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.8). Kuka, E., Cirule, D., Kajaks, J., Andersone, I., Andersons, B. Wood Plastic Composites Made with Thermally Modified Birch Wood Residues. International Wood Products Journal, 2016, 7(4), 210-215 (doi: 10.1080/20426445.2016.1214439).