Pētījums par mikroplastmasas veidošanos no koksnes polimēra kompozītiem un novēršanas iespēju izvērtēšana (MicroWPC)

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.01.2023 līdz 31.12.2025

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2022/1-0639

Projekta vadītājs

Ingeborga Andersone

Uzsaukums, aktivitāte

Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada konkurss (LZP FLPP 2022/1)

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt procesa dizainu un iekārtu imitētu āra apstākļu izraisītas mikroplastamsas veidošanās izvērtēšanai no koksnes kompozītmateriāliem, kā arī noskaidrot galvenos mikroplastmasas veidošanās ietekmējošos faktorus, potenciālos daudzumus un īpašības. Projektā iegūtās fundamentālās zināšanas dos būtisku  ieguldījumu mikroplastmasas piesārņojuma  mazināšanai.

 

Pēdējo gadu laikā pētījumi ir pierādījuši mikroplastmasas (MPs) negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī cilvēku veselību, kas rada steidzamu nepieciešamību veikt pētījumus šajā virzienā ar mērķi samazināt MPs piesārņojumu. Joprojām ir daudz neskaidrību par MPs veidošanās avotiem, kā arī to īpašībām. Koksnes polimēra kompozīti (KPK) tiek uzskatīti par videi draudzīgiem materiāliem, jo to izgatavošanā tiek izmantota reciklēta plastmasa un koksnes atlikumi. Tomēr pētījumi rāda, ka āra apstākļos šiem materiāliem notiek ievērojama virsmas degradācija, kas izraisa mikroplaisu veidošanos un eroziju. Iepriekšējie pētījumi netieši liecina, ka erodētais materiāls ir sekundārā MPs, jo ir konstatēts, ka degradācija pamatā notiek polimēra matricā. Lai noskaidrotu potenciālos riskus, projektā tiks izstrādāts eksperimentu procesa dizains, kas ļaus noteikt MPs veidošanos no KPK mākslīgās novecināšanas apstākļos, kā arī sniegs informāciju par MPs daudzumu, fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. Projektā tiks noskaidroti MPs veidošanos ietekmējošie faktori saistībā ar KPK sastāvu un vides apstākļiem. Tiks izpētītas arī KPK virsmas izmaiņas novecināšanas procesā, kuras ļaus izskaidrot MPs veidošanās īpatnības. Fundamentālās zināšanas ne tikai ļaus novērtēt pašreizējos riskus, bet arī attīstīt nekaitīgākus produktus.

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR.

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija

 

Projekta īstenošanas gaita

29.12.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 03.07.2023 – 30.06.2023

30.06.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 02.01.2023 – 30.06.2023