Dažādu mākslīgā apgaismojuma veidu ietekme uz koksnes fotodegradācijas procesiem

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.12.2020 līdz 31.12.2021

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2020/2-0174

Projekta vadītājs

Dace Cīrule

Uzsaukums, aktivitāte

Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada konkurss (LZP FLPP 2020/2)

Projekta mērķis

ir iegūt detalizētas zināšanas par mākslīgā apgaismojuma ar atšķirīgu starojuma spektrālo sastāvu uz koksnes virsmas īpašībām.

Dažāda starojuma ietekmē mainās koksnes krāsa, un šīs izmaiņas ir būtiski atkarīgas gan no koka sugas, gan starojuma veida. Pārsvarā ir pētīta UV starojuma un koksnes mijiedarbība, bet trūkst informācijas par dažādu mākslīgā apgaismojuma veidu ietekmi uz koksni. Projektā  iegūtās zināšanas ļaus saprast sagaidāmās  koka priekšmetu un interjera elementu vizuālās izmaiņas atkarībā no lietotās koksnes un mākslīgā apgaismojuma veida un mērķtiecīgi izvēlēties piemērotākos risinājumus koksnes izmantošanai interjerā. Tiks veikta dažādu koku sugu koksnes intensīva apstarošana kontrolētos apstākļos ar plašāk izmantotjiem mākslīgā apgaismojuma avotiem, fiksējot virsmas izmaiņas laikā, un, izmantojot iegūtos rezultātus, izveidoti modeļi koka virsmu krāsas izmaiņu prognozēšanai atkarībā no apgaismojuma.

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LV KĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV_1006

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši.
Projekts uzsākts: 01.12.2020.

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing. Dace Cīrule (dace.cirule@kki.lv)

 

Projekta īstenošanas gaita31.12.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021.-31.12.2021

31.12.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021.-31.12.2021

30.06.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.12.2020.-30.06.2021