Biorefinery laboratory

Staff Members

Prans Brazdausks's picture
Vadošais pētnieks
Daniela Godiņa's picture
Zinātniskais asistents
Jānis Grāvītis's picture
Vadošais pētnieks
Juris Grīniņš's picture
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Aigars Pāže's picture
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Māris Puķe's picture
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Ramūnas Tupčiauskas's picture
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Aivars Žūriņš's picture
Vadošais pētnieks, Projektu vadītājs

Laboratorijas kontaktinformācija

Jānis Rižikovs

Leading researcher

janis.rizikovs@kki.lv

Room 337

27 Dzerbenes, Riga, Latvia

Description

Department of Polysaccharides

Department of the eco-efficient processing of biomass 

Technological research department


 

Projekti

Status Title Projekta numurs Project lead
Pabeigts Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem 1.1.1.2/VIAA/1/16/210 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Juris Grīniņš
Pabeigts Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy (ERIFORE) H2020-654371
Aktīvs Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija 1.2.1.2/16/I/001 / KC-PI-2017/41 Jānis Rižikovs
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos 1.1.1.5/18/I/002 Uģis Cābulis
Aktīvs Investigation of binder-less fibreboards made of steam-exploded wheat straw and hemp shives 1.1.1.2/VIAA/2/18/310 (contract Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Ramūnas Tupčiauskas
Pabeigts Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai 2015/0012/ 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/012 Bruno Andersons
Pabeigts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 Uģis Cābulis
Pabeigts Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022 Jānis Rižikovs
Pabeigts Wood-based Carbon Catalysts for Low-temperature Fuel Cells (WoBaCat) xxx
Aktīvs Investigation of the impact of phosphorus-containing catalysts on the conversion of wood C-5 and C-6 polysaccharides into products with high potential for integrated biorefineries 1.1.1.2/VIAA/3/19/457 (contract Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Prans Brazdausks

Pages

Work in the laboratory focuses on three key areas in biomass treatment technologies: new materials processing, development of new biomass treatment and processing technologies and solid fuel standard tests. Research area is related to biomass thermal and chemical processing, including physical activation, fast and slow pyrolysis, torrefication, hydrothermal treatment, densification and extraction underpinned by detailed analytical quantitative and qualitative characterisation, mechanical testing, feasibility studies and practical tests on laboratory scale units. These approaches are used to ensure that the technologies under development are optimised, economically more promising and appropriate for manufacturing.

Biomass and its products physical, chemical  and mechanical analysis according to EN 1860 requirements: moisture, ash, heat of combustion, bulk density, mechanical durability, ash melting point, granulometric analysis, fixed carbon and volatiles content, elemental analysis (C, H, N, O, S and Cl)

Aktīvs | Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem | 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/05 | Aivars Žūriņš

Equipment in use:

Analytical and measuring equipment: Solid fuel tests standard equipment, Titrator, UV spectrophotometer, „Parr” Oxygen bomb, Synapt MS, Acquity LC, APC Polymer chromotograph

Reactors: High pressure Autoclave „Parr”, rotating and stationary slow pyrolysis retorts, fast pyrolysis reactors (ablatic and cyclon type), hidraulic presses, high eficiency distillation column, Intensive mass exchange extraction apparatus