Mag. chem. Kristīne Meile

Izglītība

2014 - Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

2012 - Dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Analītiskā ķīmija. Volumetrija. UV-redzamās gaismas spektrofotometrija. Šķidruma hromatogrāfija. Koksnes ķīmiskās pārstrādes produkti.

Nozīmīgākie projekti

,,Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem’’ ERAF projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/050 (2014-2015)

,,Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību’’ ESF projekts Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022 (2013-2015)

,,Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana’’ ERAF projekts Nr. 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024 (2011-2013)

Papildus informācija

 2014 -  uzsāktas doktorantūras studijas Latvijas Universitātē

Nozīmīgākās publikācijas

Meile, K.; Zhurinsh, A.; Spince, B. Aspects of Periodate Oxidation of Carbohydrates for the Analysis of Pyrolysis Liquids. Journal of Carbohydrate Chemistry, 33(3), 2014, 105-116

Zhurinsh, A.; Dobele, G.; Rizhikovs, J.; Zandersons, J.; Grigus, K. Effect of Pre-Treatment Conditions on the Analytical Pyrolysis Products from Birch Wood Lignocellulose. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 103, 2013, 227-231