M.sc. Prans Brazdausks

Education

2012 - Maģistra grāds vides zinātnē; Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Research Interests and Expertise

Hidrotermiskās apstrādes procesa izstrāde kompleksai lignocelulozi saturošas biomasas pārstrādei produktos (furfurols, pārtikas etiķskābe, bioetanols, u.c.) ar augstu pievienoto vērtību; Komponentsastāva noteikšana lignocelulozi saturošai biomasai pēc TAPPI, ASTM un citām analīžu standartmetodēm; ​

Significant Projects

ERAF projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/002 “Bioetanola un furfurola kopīgas iegūšanas no kviešu salmiem biotehnoloģiskie pamati”; (2014.-2015.), zinātniskais asistents.

ESF projekts Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022 “Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību"; (2013.-2015.), zinātniskais asistents.

ERAF projekts Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038 “Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes”; (2011.–2013. g.), zinātniskais asistents.​

Additional Information

Uzsāktas doktorantūras studijas vides zinātnē; Rīgas Tehniskā universitāte

Significant Publications

  1. ​Brazdausks P., et al. Effect of aluminium sulphate-catalysed hydrolysis process on furfural yield and cellulose degradation of Cannabis sativa L. shives. Elsevier: Biomass & Bioenergy.  89, 2016. 98-104 
  2. Brazdausks P., et al. A preliminary study of biorefinery concept to obtain furfural and binder-less panels from hemp (Cannabis Sativa. L) shives. Energy Procedia. 72, 2015, 34-41.
  3. Brazdausks P., et al. Effect of the amount of the catalyst on the formation of furfural and acetic acid from birch wood in the biomass pretreatment process. Baltic Forestry, 20, 1, 2014, 106-114