APSVEICAM - PhD Aiga Ivdre

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Promocijas darbs: Inovatīvu poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta un atjaunojamo izejvielu resursiem cietā poliuretāna putuplasta iegūšanai

Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai tika publiski aizstāvēts RTU Materiālzinātnes  un  lietišķās ķīmijas fakultātē 2020. gada 3. decembrī tiešsaistē.

PhD Aiga Ivdre ir Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijas pētniece. Promocijas darbs izstrādāts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijā un Rīgas Tehniskās universitātes Polimēru materiālu institūtā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Prof., Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri (RTU) un Vad. pētnieks, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis (LVKĶI).

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt inovatīvus, cietā PU putuplastu iegūšanai piemērotus poliolus no otrreiz pārstrādāta PET pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem (rapšu eļļas un taleļļas) un novērtēt poliolu ietekmi uz cieto PU putuplastu kā siltumizolācijas materiāla svarīgākajām īpašībām. Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Tajā iekļautas sešas publikācijas angļu valodā.

Promocijas darbs pieejams: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31572 (angliski, kopsavilkumi - latviski, angliski)