Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2019 līdz 31.03.2022

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/18/A/022

Institūta sadaļas vadītājs

Konstantins Dubencovs

Iesaistītās laboratorijas

Bioinženierijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Sadarbības partneri

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot divu mikroorganismu (Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis) sintrofiskās kokultivācijā bioprocesu laboratorijas prototipa līmenī, pārveidojot atjaunojamos enerģijas avotus (cukura rūpniecības blakusproduktu - melases un biodīzeļdegvielas ražošanas blakusproduktu - glicerīnu) par vērtīgu veģetāro (mikroorganismu ražotu) dokozaheksaēnskābi (DHA) no omega 3 taukskābju grupas.

Projekta galvenās darbības: Projektā tiks izstrādāts divu mikroorganismu sintrofijas process, kura rezultātā izejvielu pārstrādes starpprodukts etanols tiks saražots un patērēts vienā ražošanas sistēmā. Biotehnoloģiskā procesa realizācijai tiks izstrādāta iekārta, kas būs specifiski pielāgota sintrofijas prasībām, kā arī tiks izstrādāta šī procesa vadības sistēma. Labāka iznākuma sasniegšanai, matemātiski tiks modelēta un optimizēta iesaistīto organismu vielmaiņas sadarbība un bioprocesa kinētika, lai uzlabotu DHA sintēzes un izdalīšanas efektivitāti. Matemātiskā modelēšana un optimizācija ļaus samaiznāt projekta realziācijai nepieciešamo laiku un eksperimentu daudzumu.

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 648 000 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 57.80 % apmērā – 374 544.00 EUR.

Projekta vadītājs  - Dr. Egils Stalidzāns egils.stalidzans@lu.lv.

 

Projekta īstenošanas gaita:

31.03.2022 - 12. ceturkšņa progress (01.01.2022-31.03.2022)

30.12.2021 - 11. ceturkšņa progress (01.10.2021-31.12.2021)

30.09.2021 - 10. ceturkšņa progress (01.07.2021-30.09.2021)

30.06.2021 - 9. ceturkšņa progress (01.04.2021-30.06.2021)

31.03.2021 - 8. ceturkšņa progress (01.01.2021-31.03.2021)

30.12.2020 - 7. ceturkšņa progress (01.10.2020-30.12.2020)

30.09.2020 - 6. ceturkšņa progress (01.07.2020-30.09.2020)

30.06.2020 - 5. ceturkšņa progress (01.04.2020-30.06.2020)

14.02.2020 - 4. ceturkšņa progress (01.01.2020-31.03.2020)

30.12.2019 - 3. ceturkšņa progress (01.10.2019-31.12.2019)

30.09.2019 - 2. ceturkšņa progress (01.07.2019-30.09.2019)

20.06.2019 - 1. ceturkšņa progress (01.04.2019-30.06.2019)