M.sc.ing. Konstantins Dubencovs

Izglītība

2010 - Inženierzinātņu maģistra grāds ķīmijas tehnoloģijā. Rīgas Tehniskās Universitātes, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija.

Nozīmīgākie projekti

Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem ERAF, Nr.1.1.1.1/16/A/144, 01.2017- 01.2019, pētnieks. Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros, ERAF, Nr. 2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025, 2014-2015, Tehnikis. Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai, ERAF, Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/087/, 01.12.10 – 30.11.2013, zinatniskais asistents.

Nozīmīgākās publikācijas

O. Grigs, V. Galvanauskas, K. Dubencovs, J. Vanags, A. Suleiko, T. Berzins and L. Kunga. Model Predictive Feeding Rate Control in Conventional and Single-use Lab-scale Bioreactors: A Study on Practical Application. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 2016, Vol. 30, Iss. 1, pp. 47-60. J. Vanags, L. Kunga, K. Dubencovs, V. Galvanauskas, O. Grīgs, Influence of Light Intensity and Temperature on Cultivation of Microalgae Desmodesmus Communis in Flasks and Laboratory-Scale Stirred Tank Photobioreactor. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2015, Vol. 52, Iss. 2, pp.59-70. J. Vanags, L. Kunga, K. Dubencovs, V. Galvanauskas, M. Balode, O. Grigs, The Effect of Shaking, CO2 Concentration and Light Intensity on Biomass Growth of Green Microalgae Desmodesmus communis. Environmental Research, Engineering and Management, 2014, Vol. 70, Iss. 4, pp. 73-79. Galvanauskas, V., Grīgs, O., Vanags, J., Dubencovs, K., Stepanova, V. Model-Based Optimization and pO2 Control of Fed-Batch Escherichia Coli and Saccharomyces Cerevisiae Cultivation Processes. Engineering in Life Sciences, 2013, Vol. 13, Iss. 2, pp. 172-184. S. Chornaja, E. Sīle, R. Drunka, J. Grabis, D. Jankoviča, J. Kunakovs, K. Dubencovs, S. Zhizhkun, V. Serga, V. Pt Supported TiO2-Nanofibers and TiO2- Nanopowder as Catalysts for Glycerol Oxidation. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2016, Vol. 119, Iss. 2, pp. 569.-584. S. Chornaja, K. Dubencov, V. Kampars, O. Stepanova, S. Zhizhkun, V. Serga, L. Kulikova . Oxidation of glycerol with oxygen in alkaline aqueous solutions in the presence of supported palladium catalysts prepared by the extractive-pyrolytic method. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2013, Vol. 108, Iss. 2, pp. 341-357.