Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem

Project status

Active

Project execution time

01.04.2019 to 31.03.2022

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Project number

1.1.1.1/18/A/022

Head of the Institute Department

Konstantins Dubencovs

Involved laboratories

Laboratory of Bioengineering

Call, activity

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Cooperation partners

Project goal

Projekta mērķis ir izveidot divu mikroorganismu (Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis) sintrofiskās kokultivācijā bioprocesu laboratorijas prototipa līmenī, pārveidojot atjaunojamos enerģijas avotus (cukura rūpniecības blakusproduktu - melases un biodīzeļdegvielas ražošanas blakusproduktu - glicerīnu) par vērtīgu veģetāro (mikroorganismu ražotu) dokozaheksaēnskābi (DHA) no omega 3 taukskābju grupas.

Projekta galvenās darbības: Projektā tiks izstrādāts divu mikroorganismu sintrofijas process, kura rezultātā izejvielu pārstrādes starpprodukts etanols tiks saražots un patērēts vienā ražošanas sistēmā. Biotehnoloģiskā procesa realizācijai tiks izstrādāta iekārta, kas būs specifiski pielāgota sintrofijas prasībām, kā arī tiks izstrādāta šī procesa vadības sistēma. Labāka iznākuma sasniegšanai, matemātiski tiks modelēta un optimizēta iesaistīto organismu vielmaiņas sadarbība un bioprocesa kinētika, lai uzlabotu DHA sintēzes un izdalīšanas efektivitāti. Matemātiskā modelēšana un optimizācija ļaus samaiznāt projekta realziācijai nepieciešamo laiku un eksperimentu daudzumu.

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 648 000 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 57.80 % apmērā – 374 544.00 EUR.

Projekta vadītājs  - Dr. Egils Stalidzāns egils.stalidzans@lu.lv.

Projekta īstenošanas gaita:

14.02.2020 - 4. ceturkšņa progress (01.01.2020.-31.03.2020.)

30.12.2019 - 3. ceturkšņa progress (01.10.2019.-31.12.2019.)

30.09.2019 - 2. ceturkšņa progress (01.07.2019.-30.09.2019.)

20.06.2019 - 1. ceturkšņa progress (01.04.2019.-30.06.2019.)