Augsta atjaunojamo vielu satura termoreaktīvo polimēru izstrāde no augu izcelsmes eļļām (Bio-Mer)

lzp-2020/1-0385

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2021 līdz 31.03.2024

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2020/1-0385

Projekta vadītājs

Miķelis Kirpļuks

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada konkurss (LZP FLPP 2020/1)

Projekta mērķis

Bio-Mer projekta mērķis ir izstrādāt termoreaktīvu polimēru ar atjaunojamo vielu saturu tuvu 100%.

Joprojām nepieciešams palielināt pieejamo atjaunojamo resursu potenciālu nozarēs ar augstu pievienoto vērtību. Projekts Bio-Mer sekmēs zināšanu ietilpīgas bioekonomikas attīstību, kas ir Latvijas, kā arī Eiropas Savienības ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības stūrakmens. Tiks izmantoti lokāli pieejami atjaunojamie resursi kā rapšu eļļa un celulozes ražošanas blakusprodukts – tallu eļļa, lai sintezētu istabas temperatūrā sacietējošu divkomponentu sistēmu, kas veido mehāniski izturīgu, bioloģiski nedegradējamu polimēru ar augstu šķērssaistīšanās blīvumu. Vispirms no atjaunojamām izejvielām tiks sintezēti divu veidu monomēri: Maikla donors – acetoacetāta grupas saturošs monomērs, un Maikla akceptors – akrilskābes grupas saturošs monomērs. Tālāk tiks veikta šo monomēru polimerizācija pēc nukleofīlā oglekļa-Maikla pievienošanās mehānisma, iegūstot termoreaktīvu polimēru matricu no atjaunojamām izejvielām. Polimēru matricai tiks pētītas fizikālās un termiskās īpašības. Izstrādātajai tehnoloģijai ir potenciāls divkomponentu polimēru putuplastu, sveķu un pārklājumu ražošanā. Izstrādātā tehnoloģija būs tieša alternatīva divkomponentu poliuretāna materiālu ražošanas metodēm. Visas šīs darbības tiks veiktas kopā ar ilgtspējības pētījumiem. Dzīves cikla analīzē novērtētie eko-efektivitātes rādītāji ļaus identificēt vispiemērotāko risinājumu ar vismazāko slogu uz vidi.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv).
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 39 mēneši.

 

Projekta īstenošanas gaita

31.03.2024. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2023.-31.03.2024.

30.06.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2023.-30.06.2023.

31.12.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2022.-31.12.2022.

30.06.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2022.-30.06.2022.

31.12.2021. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021.-31.12.2021.

30.06.2021. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2021.-30.06.2021.