Dr.sc.ing. Dace Cīrule

Education

2016 - iegūts Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) materiālzinātnēs, koksnes materiāli un tehnoloģijas apakšnozarē, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Research Interests and Expertise

Koksnes struktūra, fizikālās un ķīmiskās īpašības, koksnes novecošanās un aizsardzība, koksnes modificēšana, koksnes sugu identificēšana.

Significant Projects

Dalība ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/16/A/133 “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” (2017.-2020.)

Dalība MNKC projektā Nr. 1.2.1.1/16/A/009 “Bērza saplākšņa modificēšana” (2016.-2018.)

Additional Information

LLU Mežzinātnes un materiālzinātnes promocijas padomes locekle

Significant Publications

  1. Cirule D., Meija-Feldmane A., Kuka E., Andersons B., Kurnosova N., Antons A., Tuherm H. 2016. Spectral Sensitivity of Thermally Modified and Unmodified Wood. BioResources, 11 (1), 324-335.
  2. Kuka E., Cirule D., Kajaks J., Janberga A., Andersone I., Andersons B. 2017. Fungal Degradation of Wood Plastic Composites Made with Thermally Modified Wood Residues. Key Engineering Materials, 721, 8-12.
  3. Kuka E., Cirule D., Kajaks J., Andersone I., Andersons B. 2016. Wood Plastic Composites Made with Thermally Modified Birch Wood Residues. International Wood Products Journal, 7(4), 210-215.