Slāpekļa un fosfora dopētie aktivētas ogles no biomasas kurināmā elementiem un superkondensatoriem

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.01.2021 līdz 30.06.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.2.

Projekta numurs

1.1.1.2/VIAA/4/20/596 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta vadītājs

Aleksandrs Volperts

Iesaistītās laboratorijas

Lignīna ķīmijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums „Pēcdoktorantūras atbalsts”.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sintezēt nanostrukturētus mikro- un mezoporainus oglekļa materiālus (OM) ar ķīmisko aktivāciju, pielietojot nātrija sārmu, izmantojot karbonizētu koksni un ķīmiski pārstrādātas biomasas sekundāro produktu - atsārmu, dopējot OM ar slāpekļa un fosfora heteroatomiem (OMD), enerģijas akumulēšanas ierīču elektrodiem (superkondensatoriem) un izmantošanai, lai aizstātu platīnu, kurināmā šūnu elementos.
 

Projekta galvenās darbības:

  1. Aktivācija, lai apgūtu mikro- un mezoporainus oglekļa materiālus turpmākiem dopēšanas eksperimentiem;
  2. Dopēšana ar heteroatomiem;
  3. Apgūto materiālu elektroķīmisko īpašību izpēte.

 

Zinātniskais konsultants: Dr.hab.chem. Galina Dobele.
Projekta ilgums: 30 mēneši.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: plānotas 11501.45 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 94776.23 EUR.
 

Projekta īstenošanas gaita

30.06.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2023. - 30.06.2022.

31.03.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2023. - 31.03.2022.

31.12.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2022. - 31.12.2022.

30.09.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2022. - 30.09.2022.

30.06.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2022. - 30.06.2022.

31.03.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2022. - 31.03.2022.

31.12.2021. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2021. - 31.12.2021.

30.09.2021. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021. - 30.09.2021.

30.06.2021. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2021. - 30.06.2021.

31.03.2021. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2021. - 31.03.2021.

01.01.2021. - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.