Mērogošanas pētījums mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguvei dziļuma un virsmas kultivācijas procesos

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.05.2020 līdz 30.04.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/19/A/150

Institūta sadaļas vadītājs

Oskars Grīgs

Iesaistītās laboratorijas

Bioinženierijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Sadarbības partneri

Projekta mērķis

Izpētīt komerciāli pieprasīto Trichoderma un Bacillus ģinšu mikroorganismu dziļuma un virsmas kultivēšanas mērogošanas un tai pakārtoto procesu parametrus mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iegūšanai  starpdisciplināra, ar saimniecisko darbību saistīta, rūpnieciskās sadarbības pētījuma ietvaros, bioloģijas zinātnes un rūpnieciskās biotehnoloģijas jomā, kā arī veicināt iegūto zināšanu izplatīšanu.

Projekta galvenās darbības:

  1. Kultivācijas procesu modelēšana,
  2. Kultivācijas procesu mērogošanas pētījums,
  3. Kultūras izdalīšana,
  4. Preparātu kvalitātes novērtēšana,
  5. Rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju pārnese.

Projekta ilgums: 36 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 568 840.69 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 71.84 % apmērā – 408 653.01 EUR.

Projekta vadītājs: Dr.sc.biol. Vizma Nikolajeva, e-pasts: vizma.nikolajeva@lu.lv

 

Projekta īstenošanas gaita

28.04.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2023.-30.04.2023. (aprīlis)

31.03.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2023.-31.03.2023.

30.12.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2022.-31.12.2022.

30.09.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2022 - 30.09.2022

30.06.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2022 – 30.06.2022

31.03.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2022 – 31.03.2022

31.12.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2021 – 31.12.2021

30.09.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021 – 30.09.2021

30.06.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2021 – 30.06.2021

31.03.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.02.2021 – 31.03.2021

31.01.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.11.2020 – 31.01.2021

31.10.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.08.2020 – 31.10.2020

31.07.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.05.2020 – 31.07.2020

01.05.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pētniecības projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.