Dr. sc. ing. Oskars Grīgs

Izglītība

2016 - iegūts inženierzinātņu doktora grāds (Dr. sc. ing.), Kīmijas tehnoloģijas specialitāte,  Rīgas Tehniskā unviversitāte

2010 - iegūts inženierzinātņu maģistra grāds (Mg. sc. ing.), Kīmijas tehnoloģijas specialitāte,  Rīgas Tehniskā unviversitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija. Fermentācijas procesu modelēšana un kontrole. Kompetence progresīvu un uz modeli bāzētu metožu pielietošanai fermentācijas procesu ar piebarošanu optimizācijā un kontrolē. Procesa raksturlielumu (biomasas/substrāta koncentrācijas, elpošanas koeficients (RQ) u.c.) aprēķins tiešsaistes režīmā lietojot netiešās mērījumu un datu analīzes metodes.

Nozīmīgākie projekti

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (ERAF), „Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai”, projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/186, 2017-2020,  pētnieks (projekta realizētājs).

​ERAF projekts „Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem“, projekts Nr.Nr.1.1.1.1/16/A/144, 01.2017-09.2017., pētnieks.

ERAF projekts „Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros“, projekts Nr. 2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025, 2014-2015, pētnieks.

Papildus informācija

2010 - ...  Pētnieks, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

2009 - ...  Inženieris, A/S "Biotehniskais centrs" (www.bioreactors.net).

2005 - 2008  Zinātniskais asistents, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (RTU) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Nozīmīgākās publikācijas

1. Grigs O., Galvanauskas V., Dubencovs K., Vanags J., Suleiko A., Berzins T., Kunga L. Model predictive feeding rate control in conventional and single-use lab-scale bioreactors: a study on practical application. Chem.Biochem.Eng.Q., 2016, 30:1, 47-60.
2. Vanags J., Kunga L., Dubencovs K., Galvanauskas V., Balode M., Grīgs O. The effect of shaking, CO2 concentration and light intensity on biomass growth of green microalgae Desmodesmus communis. Environmental Research, Engineering and Management, 2015, 4(70): 73-79.
3. Galvanauskas V., Grīgs O., Vanags J., Dubencovs K., Stepanova V. Model-Based Optimization and pO2 Control of Fed-Batch Escherichia Coli and Saccharomyces Cerevisiae Cultivation Processes. Engineering in Life Sciences, 2013, Vol.13, Iss.2, pp.172-184. ISSN 1618-2863. Available from: doi:10.1002/elsc.201200012.
4. Vilums S., Grigs O. Application of functional state modelling approach for yeast Saccharomyces cerevisiae batch fermentations state estimation // Proceedings of the 5th International Scientific Conference, ISBN 978-9984-48-065-7, Latvia, Jelgava, April 26 – 27, 2012. 1744.-1744. p.
5. Vanags J., Grigs O., Viesturs U., Priede A. Flexible Approach by Development of Fed-Batch Algorithms for Fermentations under pO2 Cascade Control // CHISA: Summaries 5: Systems and Technology, Czech Republik, Prague, August 28 – September 1, 2010. - 1744.-1744. p.