Koksni imitējošie biokompozīti (WOODMIMIC)

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

31.08.2018 līdz 31.08.2021

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2018/1-0136

Institūta sadaļas vadītājs

Inese Filipova

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

LZP FLPP 2018/1

Sadarbības partneri

Finansējuma saņēmējs - projekta koordinātors: Rīgas Tehniskā Universitāte, projekta vadītājs: Dr. Sergejs Gaidukovs

Sadarbības partneris - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Celulozes laboratorija

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izmantot kokmateriālu biomasas atlikumus, lai izstrādātu jaunus atjaunojamos 100% bioloģiski stabilus polimēru kompozītmateriālus, kas imitē koksnes īpašības.

Tiks izstrādāti biokompozīti, kas pagatavoti, izmantojot videi draudzīgus biopolimērus un kas varēs aizstāt esošās naftas bāzes izejvielas (poliolefīnus), tādējādi efektīvi veicinot strauju bio un cikliskās ekonomikas attīstību. Koksnes imitējošo biokompozītu ražošanas koncepcija tiks validēta un pārbaudīta salīdzinājumā ar koksnes ražošanas nozares un plastmasas izstrādājumu nozares prototipiem, izvērtējot to ekspluatācijas, vides degradācijas, termiskās un mehāniskās īpašības.

Projektā izveidotais RTU un LVKĶI sadarbības modelis spēj apvienot zināšanas par mikro- un nanocelulozes un koksni saturošu polimēru kompozītmateriālu pagatavošanas tehnoloģijām, kā arī nodrošināt materiālu prototipu testēšanu un validāciju, sasniedzot tehnoloģijas gatavības līmeni TRL4.

Projekta sadaļas īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv).

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši.