Ilgtspējīga celulozes produktu un piedevu ražošana, kas paredzēti izmantošanai mazos un vidējos uzņēmumos un lauku teritorijās - CELISE

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.10.2021 līdz 20.09.2025

Projekta tips

Horizon 2020

Projekta numurs

H2020 - 101007733

Projekta vadītājs

Laura Andže

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

H2020-EU.1.3. - EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions ; H2020-EU.1.3.3. - Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge ; MSCA-RISE-2020 - Research and Innovation Staff Exchange H2020-MSCA-RISE-2020

Sadarbības partneri

Koordinators

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (Spānija)

Partneri

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Spain)

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI) (Latvija)

SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO (Polija)

POLITECHNIKA LUBELSKA (Polija)

BANGOR UNIVERSITY (Apvienotā Karaliste)

TWI LIMITED ( Apvienotā Karaliste)

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOOKONOMI (Norvēģija)

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grieķija)

INOCURE SRO (Čehija)

CARBON COMPOST COMPANY LIMITED (Apvienotā Karaliste)

ECORESOURCES IKE (Grieķija)

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Polija)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Polija)

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot starptautisku partnerību starp Eiropas pētniecības un inovāciju institūcijām, rūpniecību un pētnieku komandām trešajās valstīs, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi saistībā ar celulozi saturošiem izejmateriāliem un biomasas atlikumiem mazos un vidējos uzņēmumos un lauku teritorijās Eiropā un Latīņamerikā. Lai nodrošinātu pilnīgu procesa ilgtspēju, jaunie produkti un procesi tiks izvēlēti, ņemot vērā sociālos (lauku un/vai neaizsargātus apgabalus, pārvietojamos aprīkojuma gabalus un izglītības programmas), vides (dabisku piedevu un biomasas atlikumu izmantošana kā izejvielas, ķīmisko reaģentu noņemšana procesos, bioenerģija) un ekonomiskos (ikdienas produkti būvniecības un veselības nozarēs, amatniecības ekonomikas, inženierzinātniskie un matemātiskie instrumenti, lai optimizētu biznesa modeļus) aspektus. Projekts veicina zināšanu un zinātniskās izcilības attīstību, ļaujot Eiropas universitātēm un rūpniecībai izveidot un uzturēt kontaktus ar saviem partneriem trešajās valstīs, tādējādi atvieglojot piekļuvi pētniecības videi ārpus Eiropas un veicinot sinerģijas globālā mērogā, atbilstoši ES un ANO prioritātēm un vairākiem globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Budžets LVKĶI - € 55 200 EUR

Projekta CELISE mājas lapa   

CORDIS lapa