Valsts pētījumu programma „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd) noslēguma posma izpildes izvērtēšanas konference

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Konferences norises vieta un laiks: LV Koksnes ķīmijas institūta zālē, Dzērbenes iela 27, Rīga, ceturtdien, 2018.gada 28. jūnijā, plkst.10:00-12:30
 

Programma

Ziņojumi:

Programma ” Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas”, Dr.ķīm. B.Andersons, LVKĶI

Projekti:

 1. Vienvecuma egļu mežu audzēšanas potenciāls auglīgajās meža ekosistēmās, Dr. silv. J. Jansons , LVMI Silava.
          Latvijas egļu audžu izcelsme un ģenētiskā daudzveidība. Dainis E. Ruņģis, Dr.biol. , LVMI Silava.
 2. Pētījumi koksnes apstrādes, meža produktu loģistikas un plānošanas jomā.  Dr. silv. D. Dubrovskis,LLU.
          Minerālo piemaisījumu noteikšanas ekspresmetode un pelnu satura  prognozēšanas metodika koksnes biokurināmajam. Dr.inž. U. Spulle, LLU (videofragments)
 3. Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu. Dr.inž. A. Žūriņš,(Dr.inž. J.Rižikovs), LVKĶI 
          Latvijas lapkoku mizu biorafinēšanas potenciāls.  Dr.ķīm. M. Lauberts, LVKĶI
 4. Zemes dzīļu resursu izpēte- jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme). Dr.biol. O. Mutere, LU
          Augsti poraina mālu un oksīdu keramika. Dr.sc.ing. R. Švinka, RTU

Jautājumi un diskusijas

 Aktuālā informācija no IZM un SZA

Pasākuma laikā tika atvērts rakstu krājums, kas apkopo Valsts pētījumu programmas ResProd rezultātus:

Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd). Valsts pētījumu programma, 2014 – 2018, Rakstu krājums / Forest and earth entrails resources: research and sustainable utilization – new products and technologies (ResProd). National Research Programme, 2014-2018, Proceedings. Sast./Comp.: Andersons, B.; Jansons, J.; Dubrovskis, D.; Spulle, U.; Žūriņš, A.; Segliņš, V.; Mutere, O.; Kukela, A. - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts / Latvian State Institute of Wood Chemistry: Rīga / Riga, 2018; 194 lpp./p.