Dr. habil. ķīm. Tatjana Dižbite

 • Izglītība

  1998 -  iegūts Habilitēta ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. Habil. Chem.)

  Zinātniskās intereses un kompetence

  Koksnes ķīmija, koksnes un tās komponenšu fizikāli-ķīmiskā raksturošana; lignīna ķīmija; jaunu produktu un hibrīdu materiālu, ar augstu kompleksu veidošanas spēju, antioksidanta un bio-aktīvām īpašībām iegūšana vides apsardzībai un lauksaimniecībai; lignocelulozes un lignīna sorbcijas īpašības; uz koksnes pārstrādes atkritumu bāzes bio-sorbentu iegūšana; lignīna atvasinājumi uzvedība uz starpslāņu robežas, uz lignīna bāzes dispersu aģentu izstrādāšana kompozīta materiāliem; polifenolu struktūras un antioksidanta īpašību korelācija, lignīna/lignocelulozes frakcionēšana antioksidantu iegūšanai dažādu materiālu/sistēmu aizsardzībai t.sk.,pielietojot jonu šķidrumu.

  Nozīmīgākie projekti

  Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo tematisko pētījumu projekts (grants) 564/2012 „Koksnes biomasas frakcionēšana, izmantojot jonu šķidrumus un izdalot vērtīgus polifenolu un celulozes produktus” (2013. – 2016). Vadītājs. H2020 Project US4GREENCHEM Combined ultrasonic and enzyme treatment of lignocellulosic feedstock as substrate for sugar based biotechnological (2015. – 2019. g.). Izpilditājs.

  Papildus informācija

  LZA korespondētājloceklis. Latvijas pārstāve COST akcijā FP1105 ” Understanding wood cell wall structure, biopolymer interaction and composition: implications for current products and new material innovation” (Rīcības komitejas loceklis) (2012-2016). Starptautiskās zinātniskās savienības “Groupe Polyphénols” biedrs.

  Nozīmīgākās publikācijas

  Dizhbite T., Telysheva G., Jurkjane V., and Viesturs U. (2004). Characterization of the radical scavenging of lignins - natural antioxidants. Bioresource Technology. 95(3), 309-317. Dizhbite T., Jashina L., Dobele G., Andersone A., Evtuguin D., Bikovens O., and Telysheva G. (2013). Polyoxometalate (POM)-aided modification of lignin fom wheat straw biorefinery. Holzforschung. 67(5), 539-547. Dizhbite T., Telysheva G., Dobele G., Arshanitsa A., Bikovens O., Andersone A., and Kampars V. (2011). Py-GC/MS for characterization of non-hydrolyzed residues from bioethanol production from softwood. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 90(2), 126-132. Dizhbite T., Zakis G., Kizima A., Lazareva E., Rossinskaya G., Jurkjane V., Telysheva G., and Viesturs U. (1999). Lignin - A useful bioresource for the production of sorption-active materials. Bioresource Technology. 67(3), 221-228. Ponomarenko J., Dizhbite T., Lauberts M., Viksna A., Dobele G., Bikovens O., and Telysheva G. (2014). Characterization of softwood and hardwood lignoboost kraft lignins with emphasis on their antioxidant activity. BioResources. 9(2), 2051-2068.