Dalība Apvārsnis 2020 programmas MSCA-RISE projekta CELISE kick-off sanāksmē

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

23.11.2021. notika pirmā projekta CELISE (Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas) tikšanās (kick-off meeting), kurā Latvijas Koksnes Ķīmijas institūtu pārstāvēja pētniece Dr.ķīm. Laura Andže.

Tikšanās laikā projekta partneri prezentēja informāciju par savām institūcijām, pētniecības jomām un kompetencē. Pēc tam projekta aktivitāšu vadītāji, tai skaitā Laura Andže kā 1. aktivitātes vadītāja, informēja par projekta darbībām, uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultātiem un nodevumiem. Tika apspriesti projekta administratīvie nosacījumi.

CELISE projekta ietvaros tiek veidota starptautiska sadarbība un zināšanu-pieredzes apmaiņa starp Eiropas pētniecības un inovāciju centriem, industriju un pētniecības grupām Latīņamerikā.
Projektu finansē Eiropas Komisijaa kā Ietvara programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) pētniecības un inovāciju programmas MSCA-RISE projektu.