Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem

SF-1.1.1.1.

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2017 līdz 31.12.2019

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/16/A/144

Projekta vadītājs

Juris Vanags

Institūta sadaļas vadītājs

Juris Vanags

Iesaistītās laboratorijas

Bioinženierijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Sadarbības partneri

Vadošais partneris: Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Sadarbības partneri:

Projekta mērķis

Projekta mērķis  ir izpētīt magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas radīta lauka ietekmi uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi, uz šis informācijas bāzēs noteikt magnētisko piedziņu pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Projekta specifiskais mērķis ir pētījumu rezultātā noteikt magnētisko piedziņu pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem.

Projekta galvenās darbības: Projektā tiks pētīta magnētiskās piedziņas ierosinātas maisīšanas ietekme uz dažādiem biotehnoloģiskajiem procesiem, kā piemērus apskatot rauga, baktēriju un mikroaļģu kultivēšanas procesus, tādā veidā ietverot pietiekami plašu potenciālo mikroorganismu kultūru pielietojuma klāstu. Dotajos procesos tiks pētīti mikroorganismu augšanas fizioloģiskie radītāji pie dažādas intensitātes un konfigurācijas magnētiskajiem laukiem, kas raksturīgi magnētiskajām piedziņām. Tiks pētīta ari maisīšanas izraisīto cirpes spriegumu, kā ari citu maisīšanas sekundāro efektu ietekme uz dažādu mikroorganismu fizioloģiskajiem radītajiem. Balstoties uz pētījumu rezultātiem, tiks noteiktas magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 4 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, intelektuālā īpašuma licences līgums(1).

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 644 408.13, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 547 746.91 EUR.

Projekta īstenošanas gaita

12.12.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2019-31.12.2019

24.10.2019 - Notika divi bezmaksas semināri, 1. seminārs "Biotehnoloģiju attīstība: Tehnoloģiskie aspekti" un 2. seminārs "Biotehnoloģiju attīstība: Nākotnes perspektīvas". Semināra laikā bija iespējams iepazīties ar projekta ”Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem” (Nr. 1.1.1.1/16/A/144) sasniegtajiem rezultātiem un pētniecības procesā izmantoto eksperimentālo metodoloģiju. Skatīt darba programmas , 1. semināra foto un 2. semināra foto.

30.09.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2019-30.09.2019

28.06.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2019-30.06.2019

29.03.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2019-31.03.2019

28.12.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2018-31.12.2018

28.09.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2018-30.09.2018

29.06.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2018-30.06.2018

29.03.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2018-31.03.2018

29.12.2017 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2017-31.12.2017

02.11.2017 - Notika bezmaksas seminārs par Magnētisko lauku skaitliskās modelēšanas un optimizācijas iespējām, izmantojot Infolytica programmatūru. Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar Infolytica produktu klāstu un uzzināt par ERAF projekta ”Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem” (1.1.1.1/16/A/144) īstenošanas gaitu, darba kārtība, prezentācija, foto

29.09.2017 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2017-30.09.2017

30.06.2017 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2017-30.06.2017

03.03.2017 - Projekta mājaslapa projekta partnera - Rīgas Tehniskās universitātes portālā- skatīt

01.01.2017 - Projekta mājaslapa projekta partnera - Fizikālās Enerģētikas institūta portālā- skatīt

01.01.2017 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā.