Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2014 līdz 30.04.2015

Projekta tips

ERAF-2.1.1.1.

Projekta numurs

2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025

Projekta vadītājs

Juris Vanags

Iesaistītās laboratorijas

Bioinženierijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (otrā kārta)

Sadarbības partneri

A/S „Biotehniskais centrs”, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.bioreactors.net)
SIA „Belss”, Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058 (www.belss.lv)

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt astaksantīna ekstrakcijas tehnoloģiju Latvijas apstākļos un izveidot vadāmu laboratorijas un pilota mēroga fotobioreaktoru.

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:

  1. Aktivitāte: Pētījums par ārējās vides faktoru ietekmi uz mikroaļģu kultivāciju;
  2. Aktivitāte: Laboratorijas fotobiorektora izveide;
  3. Aktivitāte: Fotosintēzes kultivācijas izpēte laboratorijas mērogā un nosacījumu izpēte pilota mēroga reaktoriem;
  4. Aktivitāte: Pilota mēroga fotobioreaktora izveide;
  5. Aktivitāte: Mēroga pārejas likumsakarību izpēte, izmantojot fotosintēzes bioreaktorus;
  6. Aktivitāte: Astaksantīna ekstrakcijas tehnoloģija izstrāde.

Projekta ilgums - 01.01.2014. - 30.04.2015. (16 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=201