Mg. sc. ing. Beatrise Stūre

 • Education

  2019.–2021. Rīgas Tehniskā Universitāte, Materialzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Programma "Materiālzinātne", iegūts maģistra grāds (Mg. sc. ing.) 2015.–2019. Rīgas Tehniskā Universitāte,  Materialzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Programma "Ķīmijas tehnoloģija",  iegūts bakalaura grāds (Bc. sc. ing.)

  The most important projects

  2018-2021 - M-ERA.Net 2 - No atjaunojamām izejvielām iegūtas un ar nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Bio4Cryo) (Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03) 2018-2020 - LZP FLPP - ​Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnās fāzes biokatalizatorus un procesa kinētikas raksturošana (FORinPOL) (Nr. Izp-2018/2-0020)  

  The most important publications

  Beatrise Sture, Laima Vevere, Mikelis Kirpluks, Daniela Godina, Anda Fridrihsone, Ugis Cabulis, Polyurethane Foam Composites Reinforced with Renewable Fillers for Cryogenic Insulation, Polymers, 2021. 13, no. 23: 4089. DOI: 10.3390/polym13234089 Beatrise Sture, Mikelis Kirpluks, Sergejs Gaidukovs, Edgars Vanags, Development of photoactive compounds synthesized from tall oil fatty acids, Journal of Renewable Materials, 2020, 8(9), pp. 1077–1089. doi:10.32604/jrm.2020.09294