Emīls Bolmanis

Education

Ozolnieku vidusskola

Research Interests and Expertise

Bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija.

Significant Projects

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (ERAF), „Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai”, projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/186, 2017-2020,  laboranta uzdevumu veikšana.