Uzsākta projekta "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošana

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

2018. gada 11. janvārī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Vienošanos Nr. 1.1.1.4/17/I/013 par projekta "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu. Projekta kopējie izdevumi ir 3'704'729,24 eiro, un projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta mērķis ir modernizēt bioekonomikas pētniecības infrastruktūru Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā, stiprināt institūta institucionālo kapacitāti un pētniecības resursu koncentrāciju institūtā, modernizējot institūta zinātnes infrastruktūru RIS3 ietvaros. Projekta ietvaros tiks veikta ventilācijas izbūve Dzērbenes ielā 27, Rīgā, pilotiekārtu parka angāra būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā, kā arī plānots iegādāties 44 laboratorijas iekārtas. Projektu plānots īstenot līdz 2019. gada beigām (vairāk). 

Tags