LVKĶI Pētniece Dr. Inese Fiļipova - dalība zinātniskajā mobilitātē Slovēnijā

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Celulozes laboratorijas pētniece un pēcdoktorante Dr. Inese Fiļipova no 2020. gada 19. janvāra līdz 1. februārim īstenoja pētījumu zinātniskās mobilitātes braucienā uz Nacionālo ķīmijas institūtu (National Institute of Chemistry) Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā, kas ir LV Koksnes ķīmijas institūta sadarbības partneris kompetences paaugstināšanai saskaņā ar pētniecības projekta "Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/211, vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001) īstenošanas ietvaros noslēgto sadarbības līgumu.

Pētījuma mērķis ir izpētīt biokompozītu iegūšanas iespējas, izmantojot dažādi iegūtu nanocelulozi, hitozānu un alginātu. Mobilitātes laikā Inese veica pētnieka pienākumus Nacionālā ķīmijas institūta Katalīzes un ķīmisko reakciju inženierijas departamentā (Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering) un Polimēru ķīmijas un tehnoloģiju departamentā (Department of Polymer Chemistry and Technology), kā arī sadarbībā ar Celulozes un papīra institūta (Pulp and Paper Institute) pētniekiem. Pēcdoktorantūras zinātniskā projekta ietvaros veiktais pētījums ir sinerģijā ar Slovēnijā un Itālijā īstenoto projektu BioApp, kurā izstrādā inovatīvus biopolimēru materiālus ar pielietojumu pārtikas, kosmētikas un ar veselību saistītajās nozarēs. Tika izveidoti inovatīvi plēvjveida materiāli, kombinējot Latvijā un Slovēnijā iegūtas celulozes nanošķiedras. Vizītes laikā sagatavoti 30 dažādu kompozīciju plēvju paraugi, uzsākta un turpinās to izpēte, lai izvēlētos iepakojumam piemērotākos materiālus.

Pētniece veiksmīgi līdzdarbojās starptautiskā pētnieku grupā, ar savu vizīti īpaši iepriecinot komandu, jo bija izdevies vienlaikus strādāt kopā ar visu trīs Baltijas valstu pētniecēm (sk.attēlu).

No kreisās – Inese Fiļipova (Latvija), Kristi Korge (Igaunija), Edita Jasiukaityte Grojzdek (Lietuva), BioApp projekta koordinators Slovēnijā Uroš Novak.