Izmaiņas Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta nolikumā

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

2019. gada 14. martā LVKĶI Zinātniskā padome veica izmaiņas "Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums", paredzot ka institūta zinātnieku pilnsapulce ievēl institūta zinātnisko padomi uz četriem gadiem (2009. gada 31. marta versija paredzēja piecu gadu ZInātniskās padomes pilnvaru termiņu).

Pilns LVKĶI Nolikuma teksts šeit.