Eiropas Bioekonomikas ražotāju konsorcija ziņojums nosauc LVKĶI par nozīmīgu spēlētāju bioekonomikas jomā Latvijā

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Bioekonomikas ražotāju konsorcijs (Bio-based Industries Consortium (BIC)) ir sagatavojis un 05.05.2020 publicējis pirmos trīs ziņojumus par Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu bioekonomikas potenciālu un zaļās izaugsmes iespējām - situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (preses relīze latviski, ziņojuma kopsavilkums latviski).

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un ķīmiskā rūpniecība pieder pie Latvijas ekonomikas dzinējspēkiem. Lauksaimniecība un mežsaimniecība saražo 4 % no IKP un nodarbina 7 % valsts darbaspēka (vairāk nekā vidēji ES). Labi organizētā inovāciju atbalsta infrastruktūra Latvijā ir viens no daudzajiem labvēlīgajiem faktoriem ilgtspējīga bioekonomikas sektora izveidei. Latvijai ir sava augstskolu, pētījumu centru un ražošanas infrastruktūra, kā arī aktīva Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība. Zināšanu ietilpīga bioekonomika ir viens no nacionālās viedās specializācijas ieviešanas stratēģijas (RIS3) virzieniem. Latvijā jau vairākus gadus darbojas vairāki ES finansēti pētījumu projekti, kas saistīti ar biomasas izejvielām un biotehnoloģijām (daži no tiem arī programmas Bio-based Industries Joint Undertaking ietvaros).

Starp zinātnoiskajām institūcijām, kas veido nacionālo Bioekonomikas pētniecības Stratēģisko asociāciju (The Strategic Association for Bioeconomy Research) nosakts arī Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI). Norādīts ka LVKĶI ir arī Bioekonomikas ražotāju konsorcija (BIC) Asociētais loceklis un dalībnieks vairākos Eiropas mēroga pētniecības projektos (ieskaitot Apvārsnis 2020 projektus) bioekonomikas jomā.

 

Preses relīze angliski "Biobāzētais sektors paver jaunas iespējas  zaļajai izaugsmei EU-13 valstīs (Bio-based sector offers new opportunities for green growth in EU-13)".