Dr. Oskars Bikovens - Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze, 20.02.2019

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Institūta pētnieks Dr.chem. Oskars Bikovens 2019. gada 20. februārī piedalījās Rīgas Plānošanas reģiona organizētajā seminārā, ar ziņojumu "Aļģu  biomasas  izmantošanas  iespēju  analīze", kurā viņš iepazīstināja ar jaunākajiem pētījumiem par aļģu biomasas izmantošanu, lai noteiktu aļģu savākšanas, izvietošanas un turpmākās izmantošanas paņēmienus, tostarp, arī jaunu produktu ražošanā un pakalpojumu radīšanā. Facebook

Pasākums bija Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta “Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā/Smart Blue Regions” noslēguma seminārs.

Iepriekš 23.10.2018 Oskars Bikovens ar ziņojumu "Aļģu biomasas izmantošanas iespējas" piedalījās seminārā "Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrādes rezultāti Latvijas piekrastē, saimnieciskā darbība un vides aizsardzība". Pasākums tika rīkots EJZF starpteritoriju sadarbības projekta “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē” ietvaros, projekta Nr. 17-00-F043.0442-000001.