Dalība starptautiskos mācību kursos “Koksnes plātnes: adhezīvi un emisijas”, Bernes Lietišķo zinātņu universitāte, Šveice

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

LVKĶI zinātnieki Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs un Dr.sc.ing. Ramūnas Tupčiauskas piedalījās starptautiskos mācību kursos “Koksnes plātnes: adhezīvi un emisijas” (CAS Wood-based Panels - Module 2 Adhesives and Emissions), kas notika no 27.01.2020. līdz 31.01.2020., Bīlē, Šveicē, Bernes Lietišķo zinātņu universitātes (Bern University of Applied Sciences) Arhitektūras, koksnes un civilās inženierijas fakultātē (Department Architecture, Wood and Civil Engineering).

Kursos tika iegūtas zināšanas un ekspertu konsultācijas saistībā ar formaldehīda un citu gaistošo savienojumu emisijām no koksnes plātņu materiāliem, kā arī par sintētisko un dabīgo saistvielu ražošanas niansēm un iegūto plātņu īpašību atkarību no saistvielas sastāva un presēšanas parametriem. Kursu ietvaros tika izveidotas darba grupas, kurām bijā jāizpilda uzdevums – sastādīt pētniecības plānu skaidu plātņu iegūšanai, kā saistvielu izmantojot 5-hidroksimetilfurfurola-karbamīda sveķus, lai pārbaudītu minētās saistvielas potenciālu un izskatītu iespēju palaist ražošanā. Noslēgumā bija jāprezentē darba grupas izstrādātais plāns, kā rezultātā tika iegūts sertifikāts, kas apliecina šīs tēmas apgūšanu. Kursos piedalījās 23 dalībnieki no 13 pasaules valstīm ar pieredzi koksnes plātņu materiālu un saistvielu ražošanā, gaistošo savienojumu emisiju noteikšanā vai minēto jomu zinātnē un pētniecībā. Kursu ietvaros tika organizēta arī ekskursija uz 5-hidroksimetilfurfurola ražotni “AVA Biochem”, kam nākotnē piemīt potenciāls aizstāt kaitīgo formaldehīdu koksnes plātņu saistvielas ražošanas procesos.  

sižets Youtube