Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem

Project status

Completed

Project execution time

03.03.2017 to 02.03.2020

Project type

ERAF-1.1.1.1.

Project number

1.1.1.1/16/A/113

Project manager

Aleksandrs Rapoports

Project section name

Rapšu salmu priekšapstrādes pētījumi

Involved laboratories

Biorefinery laboratory

Call, activity

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Project goal

Projekta mērķis ir biotehnoloģisko pamatu izstrāde bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem.
Projekta ietvaros paredzēts veikt bezatlikuma tehnoloģijas izstrādi bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem. Projektā īstenotais rūpnieciskais pētījums (TRL4) ietvers:
1) Furfurola, lipīdu un etanola iegūšana no hemicelulozes C5- cukuriem;
2) Bioetanola iegūšana no hemicelulozes C6-cukuriem un lignocelulozes un etanola raugu atlikumu pielietojums;
3) Lignīna izmantošana medicīnisko sēņu kultivēšanas uzlabošanai un lakkāzi saturoša enzīmu kompleksa sintēzei;
4) Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem;
5) Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.

Projekta dzīves cikla laikā paredzēti rezultāti: 7 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa un 1 bezatlikuma tehnoloģija bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem.

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 647 520,70 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums– 550 392,60 EUR EUR.

Projekta īstenošanas gaita:

28.02.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2020-29.02.2020

30.12.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2019-31.12.2019

30.09.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.07.2019-30.09.2019

01.07.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.04.2019-30.06.2019

01.04.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2019-31.03.2019

28.12.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2018-31.12.2018

30.09.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2018-30.09.2018

31.05.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2018-31.05.2018

28.02.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.12.2017-28.02.2018

30.11.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.09.2017-30.11.2017

31.08.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2017-31.08.2017

31.05.2017 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2017-31.05.2017

03.03.2017 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā