Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem

Project status

Completed

Project execution time

01.08.2014 to 31.08.2015

Project type

ERAF-2.1.1.1.

Project number

2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063

Project manager

Uģis Cābulis

Involved laboratories

Polymer laboratory

Call, activity

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Project goal

Projekta mērķis: sekmēt bioekonomikas nozares attīstību Latvijā, uzsvaru liekot uz būvmateriālu nozares attīstību, piedāvājot videi draudzīgāku, no atjaunojamiem resursiem un otrreiz pārstrādātiem materiāliem iegūtu izejvielu būvmateriālu ražošanai, tādā veidā veicinot materiālu un enerģijas izmantošanas efektivitāti un vides aizsardzību. Kā arī sekmēt zināšanu ieguvi par atjaunojamo izejvielu un atkritumu izmantošanu jaunu produktu radīšanā un jaunām energoefektīvākām sintēzes tehnoloģijām. Piedāvātās problēmas shematisks risinājums ir redzams 2. attēlā. 

 

 |-063-1.jpg 1487x1092px

 

Attēls. Piedāvātās problēmas shematisks risinājums

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

Rūpnieciski pētījumi:

  • Inovatīva poliola no reciklētām PET pārslām un augu eļļām sintēzes izpēte klasiskos apstākļos,
  • Inovatīva poliola no reciklētām PET pārslām un augu eļļām sintēzes izpēte izmantojot mikroviļņu tehnoloģiju.

Eksperimentālas izstrādnes:

  • Poliolu sintēzes no reciklētām PET pārslām un augu eļļām tehnoloģijas prototipu izstrāde,
  • Poliolu sistēmu veidošana PU/PIR putuplastu ieguvei.

Citas aktivitātes:

  • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana – 2 Starptautiski atzītas publikācijas, kas publicētas žurnālos, kuru citēšanas indekss > 50 % no nozares vidējā,
  • Pētījumu rezultātu komercializācija - projekta komercializējamā rezultāta (zinātības) tehnoloģiskais apraksts, kas kalpos par pamatu licences līgumam.

Projekta īstenošanas vieta –   

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.Sc.Ing. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv).

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/old/index.php?id=209